top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden B&B De Bedstay

 

1. Algemeen

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B De Bedstay, Valsteeg 8, 7751 RK Dalen

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht

Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers

Huurders dienen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben

 

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B De Bedstay zijn voor rekening van de gebruikers

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk t worden gemeld en vergoed aan de eigenaar

Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen

 

De eigenaar kan gasten bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B De Bedstay ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten

De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van B&B De Bedstay dienen zicht te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement

Aly Dijkema is de eigenaar en beheerder van B&B De Bedstay, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reserveringen en bevestiging

Voor het reserveren van een verblijf in B&B De Bedstay worden geen extra kosten in rekening gebracht

De huurovereenkomst kan mondeling, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com of een andere boekingssite worden aangegaan

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B De Bedstay een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. (uitzondering hierop is een reservering via Booking.com: deze is direct definitief)

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden

3. Betaling

De verblijfkosten in B&B De Bedstay dienen bij aankomst contant of per pinbetaling te worden voldaan.

De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken

Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.

De tarieven vindt u oa terug op onze website

4. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden

Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.

 

Deze vergoeding bestaat uit:

Tot twee weken voor ingangsdatum is de annulering kosteloos

Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd

Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd

Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd

Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden over gemaakt op bankrekeningnummer NL 44 ABNA 0501074511. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 8 dagen te voldoen.

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terug betaald

 

 

Huishoudelijk reglement

 

Aankomst en vertrek:

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur uw verblijf gebruiken

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats

 

Ontbijt

Het ontbijt wordt in overleg tussen 08.00 en 11.00 uur geserveerd.

 

Uw verblijf

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan

bottom of page